עבודות גמר בבניה

חברת פדסטל רשומה אצל רשם הקבלנים ומבצעת עבודות גמר מרמת השלד כולל עבודות הבניה השונות והמערכות. לחברה צוות שכיר מיומן ומקצועי לביצוע עבודות הגמר. החברה קשורה לשורת קבלני משנה מקצועיים מהמעלה הראשונה לצורך ביצוע עבודותיה.

להלן רשימת עבודות מייצגת שבוצעו ע"י החברה

בית ברכפלד, הרצליה – ביצוע עבודות גמר מרמת השלד

בנק לאומי "קשב", לוד – מרכז בקרה ארצי

משרדי חברת פלנטקס, נתניה – עבודות גמר ומערכות (חברת "טבע" נתניה)

דירת משפחת זולדן, תל אביב – עבודות גמר ומערכות מרמת השלד

בית "גיל הזהב", תל אביב – חדר אוכל ומטבח עבודות גמר ומערכות מרמת שלד.

בית מפעל הפיס, ת"א – קומה 6 בבנין מפעל הפיס עבודות גמר